Dolkun Tekniği

Dolkun Tekniği , Doç.İlke Dolkun tarafından geliştirilmiş olan bilinçaltı değişim uygulamasıdır. Kişilerin bilinçaltında kayıtlı olan engelleyici zihin kalıplarının , kodlamalarının üzerinde çalışarak, kendine güvensizlik, korkular, endişe , öfke, kaygı ve fobiler gibi kişiyi günlük hayatında olumsuz etkileyen durumlarda kullanılmak üzere oluşturulmuştur.

Tekniğin amacı:

-Kişinin kendine olan güveninin artması,

-Kişinin farklı bir algılayış ve bakış açısı oluşturarak yaşamdaki hedeflerine ulaşabilmesi ve başarılı olabilmesi için gerekli motivasyonun sağlanması,

-Kişinin günlük hayatta kendini daha üretken, uyumlu, huzurlu ve enerjik hissetmesi,

-Kişinin aile, iş ve sosyal ortamlarında olumlu yaklaşım ve davranışlar geliştirerek sağlıklı insan ilişkileri oluşturması,

-Kişinin çözüm odaklı bir yaklaşım oluşturarak, anlayış ve empati becerilerinin gelişmesi,

-Kişinin karşılaştığı problemleri algılayışı, değerlendirme ve çözüm üretmesi konularında farkındalığının yükselmesi,

-Kişinin yaratıcılığını geliştirmesi ve zihin gücünü etkin kullanabilmesi,

-Kişinin günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyen , yaşam sevincini ve üretkenliğini engelleyen , sürekli tekrarlayan negatif duygu ve düşünce kalıplarından özgürleşmesidir.

 

Teknik, bir dizi düşünsel çalışma, meditasyon ve konuşma içerir.