Kozmik Enerji

        Günümüzde gittikçe yaygınlaşan olumsuz olay ve durumların ortak bilinçte oluşturduğu algı ve yarattığı travma herkesi etkileyerek kişilerin ve toplumların frekansını düşürüyor, her türlü hastalığa ve sevgisizlik ortamına davetiye çıkarıyor.  Sağlıksız, mutsuz, yaşamdan keyif almayan ve birbiriyle geçinemeyen insanlar ve toplumlar haline gelip doğadan ve özümüzden uzaklaştıkça, çocuklarımıza bırakacağımız dünya mirasına ihanet ediyoruz. Oysaki hepimiz öncelikle kendimizden sorumluyuz. Biz sağlıklı ve mutlu olursak çocuklarımız, ailemiz, içinde yaşadığımız toplum,dahası  insanlık ve üzerinde yaşadığımız  dünya da olumlu etkilenir. Önce kendi frekansımızı  yükseltmeli, bizi engelleyen  her şeyden arınarak,yaydığımız ışık  ve sevgiyle ortak bilinci etkilemeliyiz.

Hepimiz dünyayı ve olan biten olumsuzlukları değiştirmek istiyoruz, ama ilk önce kendimizi değiştirmemiz gerektiğinin farkında değiliz. Biz iyi olur ve frekansımızı yükseltirsek bütüne olan hayrımız ve katkımız  da o derece artar. Sevgi titreşimini çoğaltmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz, olumsuzluğa karşı yapılacak en önemli şey  ve en etkili güç sevgi. Bu noktada bazı çalışmalardan yardım ve destek almak kaçınılmaz oluyor, kendi kendimize başaramadığımızı hissettiğimizde bu işi kendini ispatlamış güçlü yöntemlere bırakmalıyız. Yardım almalı ve değişime izin vermeliyiz. Bizi sevgiden uzaklaştıran her şeye inat tekrar  sevgiye, huzurlu bir ruha yönelebilmek ve kendi içimizde iyileşmek için yardım almaya karar vermek ilk aşama. Eğer seçimin bu yöndeyse, o zaman okumaya devam et; çünkü anlatacağım yöntem tam da bunun için.

Kozmik Enerji Metodu, insanlığın frekansını ve farkındalığını yükseltmek amacıyla bedenimizde,  enerji alanımızda ve hayatımızın her bölümünde yoğun ve derin çalışarak titreşimimizi yükselten;bizi, birikmiş negatif blokaj ve enerji kümelerinden arındırıp temizleyen çok güçlü ve etkili bir sistemdir. Bu sistemde Kozmik Kanal adı verilen ve çeşitli frekans aralıklarında bulunan,değişik amaç ve alanlarda hassas çalışma yapmak için evrende varolan bazı zeki enerji frekanslarıyla çalışılır. Değişik isim ve frekans aralıklarına sahip bu kozmik kanallar aracılığıyla yapılan uygulama sonucu kişinin hayatında, fiziksel durum ve kondisyonunda olumlu değişiklikler meydana gelir. Şikâyet her ne konudaysa,uygulayıcının kanalları kullanma konusundaki tecrübesi, uygulayış biçimi ve kanalları yönlendirmedeki becerisiyle, kişinin  enerji alanında bu şikayeti yaratan sorun üzerinde çalışılır.

Uygulayıcı sadece aracı olur; iletken görevi görür, frekansları yönlendirir, kullanır ve evrenin sonsuz zekasını taşıyan bu kanallarla bir nevi ekip çalışması yapar. Bu noktada uygulayıcının temiz ve güçlü bir kanal olması son derece önemlidir; çünkü iletken olan uygulayıcı ne kadar temiz, olumsuz duygu ve yaklaşımlardan uzak bir şekilde koşulsuz sevgiyi yansıtıyorsa, sonuç da o derece başarılı olacaktır. Yanlış, eksik ya da bu konuda  uygun olmayan kişiler tarafından yapılan uygulamalar ise ya sonuçsuz kalacak ya da kişiye zarar verecektir. Bunu önlemek amacıyla KOZMİK ENERJİ ismi; uygulama, eğitim ve yayın hakkı konularında  korunmaya alınmış, kullanım  hakkı İlke Dolkun Akgün’e verilerek resmi kurumlar tarafından KOZMİK ENERJİ ismi kendisinin adına tescil edilmiştir.

Kozmik Enerji uygulaması almak isteyen kişiler, ilk görüşmede öncelikle enerji alanları ve çakra sistemlerinin durumları ile hayatlarında beslenmeyen, takviyeye ihtiyaç  olan  alanları açısından özel bir ölçümle kontrol edilip,  bilgi alırlar. Uygulama sonrası bu kontrol tekrar yapılarak enerjik alanlarında ve merkezlerinde oluşan değişiklikler gözle görülür şekilde kişiye gösterilir.

Uygulama iki şekilde olabilir. Kişi bir grup içinde grup enerjisini deneyimleyerek bu uygulamaya katılabilir ya da  özel sorunlarını paylaşma ve kendi üzerine yoğunlaşılması isteğinde olanlar birebir çalışmayı tercih edebilir. Her ikisinde de etki aynı ve güçlüdür.

Kozmik Enerji çalışması sırasında, İDA’nın  kendine özgü oluşturduğu teknikle  yaptığı süptil çalışma kişi üzerinde değişik frekanstaki kozmik kanallar eşliğinde uygulanır. Genel olarak amaç, kişinin frekansının yükseltilmesi, gereksiz, blokaj oluşturan, yaşamında, bedeninde  tıkanıklık yaratarak kişiyi olumsuz etkileyen negatif enerji kümelerinden arındırılmasıdır. Esas çaba, kişinin yaşamında olumlu duygu ve düşünceleri üretecek duruma gelmesi, yaşamla ve kendi hayatıyla ilgili farkındalığının artarak daha doyumlu ve kaliteli bir hayat sürmesi  için yardımcı olmaktır.  Evrensel sevgi titreşimini taşıyan frekansların kullanımı aracılığıyla hayatında yepyeni bir gerçekliğe geçmesinde kişiye destek olmak, yol göstermek, bir şeylere işaret etmek, kendinin daha üst versiyonlarına geçiş yapmasını sağlamaktır.

Kozmik Enerji uygulaması toplam 12 kere alındığında bir kür tamamlanmış olur. Genelde tavsiye ettiğimiz,  uygulamaların haftada bir ya da iki kere  alınarak bir kürün bitirilmesidir. Sonuçlar ve etkileşim  kişiye göre değişim göstermekle birlikte, her uygulamada farklı alan ve boyutlarda çalışma olacağı için, herkesin yaşayacağı deneyim ve değişim kendine özgü olacaktır. Hatta uygulama sırasında yaşanan ve hissedilenler de herkesin kendine ait ve özel olacaktır. Değişim ve arınma bir süreçtir.Herkesin yaşamı, algılayışı, farkındalığı ve yaşamında biriktirmiş oldukları farklı olduğu için, Kozmik Enerji uygulama süreci de herkes için şahsına özel olan; kendine, benliğine, özüne ve üst versiyonuna varmak için yapılan  bir yolculuktur.

Herşey mükemmel bir düzen içinde yaratılmıştır ve hepimizin bağlı olduğu Yaradan’ın bu mükemmel sistemi kusursuz işler. Bağlantımız  koptuğunda ise  kendimizi yalnız,çaresiz ve sorunlar içinde çıkmazda hissederiz.  Kozmik Enerji Uygulaması, aslında bizim O’nunla tekrar bağlantıya geçmemize yardımcı olur. Unuttuğumuz ya da ihmal edip kullanmadığımız yanlarımızla tekrar bir araya geliriz, günlük yaşamın koşuşturmasında esiri olunan zihnin sınırlamalarını aşıp, gerçeğin ve gücün aslında kalplerimizde yattığı gerçeğini anlarız. Özümüzü hatırlar, kendimize sevgimiz ve verdiğimiz değer arttıkça hayatımızdaki olayların da bize bu sevgi ve değeri kanıtlamak üzere şekillendiğini, insanların da aslında bizi, bize yansıtan araçlar olduğunu fark ederiz. Enerji uygulaması kürü sırasında biz gelişmeye devam edip  titreşimimiz yükselirken hayatımız da değişir.  Hayallerimiz ve amaçlarımızı gerçekleştirmek için gerekli gücün aslında içimizde yattığını ve sadece fark edilmeyi beklediğini görürüz.

Kozmik Enerji Uygulaması için grup ya da özel çalışma seçimin doğrultusunda randevunu alabilirsin.

Değişime ve iç yolculuğuna hazırlan…

'' Kozmik Enerji ''  İlke Dolkun' un resmi patentli markasıdır.