Ses Titreşimi Uygulamaları

ACUTONICS

        ACUTONICS, DonnaCarey tarafından kurulmuş,sesin gücü ve dönüştürücü etkisini temel alan, Çin Tıbbı ve Doğu felsefesinin teknolojiyle birleştirildiği bir sistemdir. Gezegenlerin titreşimlerine kalibre edilmiş son derece hassas ses çubukları (diyapazon), bedendeki belirli akupunktur noktalarına ve enerji meridyenlerine uygulanır. Acutonics diyapazonları Dünya, Ay, Güneş ve diğer gezegenlerin yörüngesel özelliklerine uyumlanmıştır, her diyapazonun kendine özgü özelliği ve frekansı sayesinde bedendeki  belirli noktalara uygulandıklarında bedenin enerji sistemine erişilmiş olunur.

Pisagor, zamanında gök cisimleri aracılığıyla üretildiğini varsaydığı ruhani bir müzikten bahsetmiş, buna Kürelerin Müziği adını vermiştir.

Gezegenler dönerken müzikal sesler ve armoni  oluşur.20.yüzyılda daHansKusto bu konu üzerinde çalışmış ve gezegensel hızları müzikal ses tonlarına çevirmiştir. Acutonicssisteminin gizemi ve temeli buna dayanır.Acutonics diyapazonları,kürelerin müziğini bedenimize ve ruhumuza taşır. Ses dalgaları titreşip bedendeki enerji kanallarını kullanarak derinlere doğru yol alır. Ses suda, havada olduğundan dört kat daha hızlı yol alması ve bedenin % 70’inin sudan oluşmasından dolayı beden, ses için

mükemmel bir alıcıdır. Ses; kan ve bedendeki  su aracılığıyla vücuda yayılır, tınlar, kemiklere, dokulara ve hücrelere kadar ulaşır. Dengesizlikleri düzeltir ve içsel ahengi oluşturur. Beden sese ve kozmik frekanslara karşılık verir. Kürelerin müziği her atomda, her hücrede bütünün bilgisini hatırlamamıza yardımcı olur.

FIBONACCI

       FIBONACCI  uygulaması için kullanılan diyapazonlar Altın Oran olarak bilinen bir sisteme  uyumlu olarak hazırlanmıştır. Bu diyapazonların titreşimleri Yaradan’ın imzası olarak kabul edilen özel bir  matematiksel dizim olan Fibonacci sayılarına göre oluşturulmuştur ve mükemmelliği hücrelerimize iletmek için kullanılır. Bedendeki sekiz ana meridyen üzerinde çalışılır. Son derece etkili ve derin bir çalışma yaratır.

Fibonacci diyapazonlarıyla uygulama almanın bazı faydaları şunlardır :

  • Bedendeki enerji sisteminin (meridyen ve çakralar) tamamının hassas bir şekilde ayarlanıp dengelenmesi,

  • Fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal travmaların sağaltımına yardımcı olacak şekilde enerjinin temel “mavi kopya”sına erişim sağlanması,

  • Artık bize hizmet etmeyen eski alışkanlık ve formatların sağaltımı ve sonlandırılması,

  • Akaşik kayıtlara erişimin sağlanması.