​​       TUNE®, Nilgün Sarar’ın geliştirdiği bir sistemdir.

Doğadaki en mükemmel organizma, insandır. Ancak zamanla ve yaşamın getirdikleriyle, bu mükemmel mekanizmanın ayarı bozulabilir. TUNE®, evrenin sonsuz enerjisi ile insan bedeninin mükemmel uyumunu standart hale getirmeyi sağlayan farklı bir şifa sistemidir.  TUNE®, şifa sürecinde sağladığı titreşim düzeylerini ve frekanslarını ayarlayarak yeni hatlar devreye sokar. Enerji ileten bu hatlar, daha önce sağladıkları bağlantılara ek olarak ışığı, bilgiyi ve sesi de taşır.

TUNE®, mevcut hatlarda ayarlama yaparak aktive ettiği evren-insan bütünleşmesi yanında yeni oluşturduğu enerji hatlarıyla, enerji,ışık ve bilginin alışverişine olanak tanır. TUNE® şifa sistemi ile yeniden ayarlanan DNA kodları, hücreler, organlar ve kemikler, asıl sonsuz kaynakla iletişime geçer ve evrendeki hatları bedendeki hatlara uyumlar. Liflerle yeniden birleşimi gerçekleşir.

Bu,denge,ayarlanma yenilenme ve iyileşme demektir.

 

TUNE®’ un ne gibi faydaları vardır;

Kişisel gelişimde artış

Olumsuz duygulardan arınma

Tüm alanlarda iyileşme ve farkındalık (zihinsel, ruhsal, duygusal ve bedensel)

Gerçekleri konuşmaya başlama

Kendine güven

İş ve amaçların daha anlamlı hale gelmesi

Mükemmel dengelenme duygusu

Hafiflik hissi

Daha iyi ve kaliteli uyku

Daha az yargılama

Daha az korku

Daha fazla sevgi

Daha fazla odaklanma

Daha barışçıl olma

Daha fazla neşe ve keyif

Kalple düşünüp, zihinle hissetme

Bu bilgiler,  Nilgün Sarar’ın   www.tunetolife.com  sitesinden alınmıştır.